Toiminnot ja tilaisuudet

Vyyhti-hankkeen toimintojen vaikutuksia ja vaikuttavuutta tarkastellaan ”vaikuttavuuden portaikolla”. Portaikko perustuu koulutuksen arvioinnissa yleisesti käytettyyn malliin (Kirkpatrick 1998). Mallia on täydennetty ylimmällä portaalla, jossa kohdennetaan tarkastelu hankkeen tavoitteisiin ja arvoketjuun:

Portaat 1 ja 2: Mitä toiminnoista pidettiin ja mitä niissä opittiin?

Kahta ensimmäistä vaikuttavuudentasoa tarkastellaan koulutuspalautteen vastauksien ja toteuttajien haastatteluiden perusteella. Koulutuspalautetta kerättiin joka koulutustilaisuuden ja Vyyhtipelin päätteeksi. Seuraavassa esitellään hankkeen toiminnot kohderyhmittäin. Kohderyhmien tarpeet luovan yrittäjyyden yhteistoiminnan ja verkostomaisen toiminnan kannlta perustuvat Vyyhti-hankkeen ohjausryhmän tekemiin täsmennyksiin. Eri toimintojen vaikutuksia tarkastellaan koulutuspalautteen sekä hankkeen toimijoiden (kouluttajien) antaman palautteen kannalta.

Luovan alan yrittäjät ja ammatinharjoittajat

Tarveja siihen kohdennettu tilaisuus Palaute tilaisuudesta 
Miten löytää liiketoimintakumppani:

Arabianrannan yrittäjäaamiaismalli, joka pyrittiin Artovan välityksellä saamaan vakiinnutettua alueelle.

Verkostoitumisseminaarit Shared Gems, Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013.

 Ei aineistoa – Verkostoitumisseminaareissa ei kerätty osallistujapalautetta
Toimijoiden palaute Metropolian järjestämät yrittäjätapaamiset jatkuvat, mutta aamiaismalli jäi vähäisen osanoton takia pois.
Pelko oman idean puolesta:

Yrittäjäaamiainen & Raimo Snellman, asenne ja jaksaminen.

Yrittäjäaamiainen & Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013-seminaari, Jussi Iipponen & kansainvälistymisen vinkit.

Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013 – Riku Rantala & Madventures.

Ei aineistoa – Verkostoitumisseminaareissa ei kerätty osallistujapalautetta
Toimijoiden palaute Tapaamisten anti koettiin mielekkääksi ja niiden pohjalta tehdyt ääniartikkelit on kuultavissa Vyyhdin verkkosivuilla.
Avoimen vs. suljetun liiketoiminnan suhteet/törmääminen:

Yrittäjäaamiaiset – Helene Auramo ja sosiaalinen media.

Sähköiset jumppakerhot ja yhteistyö verkossa.

Muun kuin luovien alojen osaamisen puute (markkinointi jne):

Shared Gems & Giuliano Cremaschi -Startup-osaaminen.

Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013 & Jan Åker-Blom -Startup-osaaminen.

Sähköiset Jumppakerhot, näkyvyys verkossa. Tavoitteellinen verkkoläsnäolo.

Verkostoitumisseminaareissa ei kerätty osallistujapalautetta.Sähköiset jumppakerhot: ks. yllä.
 Toimijoiden palaute Sähköiset jumppakerhot osoittautui konseptiksi, jota Metropolia tarjoaa Vyyhti-hankkeen päätyttyä täydennyskolutuksena. Tutustu koulutustarjontaan.
Ajankäyttö – mistä aika verkostoitumiseen: Sähköiset Jumppakerhot – Ajanhallinta & sähköiset välineet.  Ei palautekyselyä.
 Toimijoiden palaute  Yrittäjät osoittautuivat kiireisiksi. Osallistuminen ajanhallinnan koultuukiin oli odotettua vähäisempää.
Julkisten yrityspalveluiden tuntemus:

Luovan alan yrittäjyyden infopäivä – Diges ry ja yrittäjyys, verohallinto & luovan yrittäjän verotus.

Ei osallistujapalautetta.
 Toimijoiden palaute Vaikka tarve tällaiselle koulutukselle on tunnsitettu, ei koulutus vedonnut kohderyhmään.
Asenne riskin ottamiseen:

Shared Gems & Cremaschi.Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013 – Riku Rantala, Jussi Iipponen, Liisa Jokinen.

Vyyhtipelit.

 Vyyhtipeleistä kerättiin palautetta paperille piirrettyyn ”tyhjään päähän”, johon kiinnitettiin tarralapuilla vastauksia:

  • Mitä jäi käteen?
  • Mitä jäi mieleen?

Peli toimi erittäin hyvin yrittäjien pelinä. Yrittäjien ote ongelmien ratkaisuun on ratkaisukeskeinen ja yhteistoiminnallisuuteen pyrkivä.

 Toimijoiden palaute  Verkostoitumisen ja monialaisuuden kysymyksiin voit tutustua Vyyhdin blogikirjoituksissa.

 

Metropolian aikuisopiskelijat ja valmistumisvaiheessa olevat perusopiskelijat

Tarveja siihen kohdennettu tilaisuus Palaute tilaisuudesta 
Uskallus ryhtyä yrittäjäksi, epäonnistumisen pelko:

Leipää taiteesta, Yrittäisinkö?

Kouluttajien palaute Vyyhdin julkaisu Selviytymisopas luovan alan yrittäjille kokoaa luovan alan yrittäjyyden käytännön kysymyksiä.
Opinnot eivät tuo näkemystä eikä kipinää yrittäjyyteen; ”teknistä” yritystoimintaa opetetaan, ei liiketoiminnan tekemistä:

Luovan yritystoiminnan edellytykset, Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2014 -caset Vaatelainaamo, Lipponen, Riku Rantala.

 
Kansalaistaitojen puute (ei tunneta työelämää, yritysmaailmaa jne.):

Leipää taiteesta, Yrittäisinkö?,

Shared Gems, Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013,

Vyyhtipelit

Kouluttajien palaute  Hankkeen kytkös emo-organisaation, Metropolia Ammattikorkeakoulun opintoihin jäi heikoksi. Kytköstä on pohdittu vaikuttavuustutkimuksen Metropolia käsittelevässä artikkelissa. Tähän palautteeseen vastasi vain yksi opiskelija, ja hän ei selvästikään ollut tyytyväinen koulutuksen sisältöön.
Kontaktien puute; miten verkostoitua kokeneiden tekijöiden kanssa:

Sähköiset jumppakerhot, Shared Gems, Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013, ePortfolio-perehdytykset, Vyyhtipelit (mm. yrittäjäpäivän pelikokonaisuus)

 

Hostit ja aloittavat hostit sekä aiheen parissa toimivat fasilitoijat, muutosvalmentajat, tutkijat ja kouluttajat

Nimitys ”host” viittaa hankkeen osatoteuttajan HUB Helsingin toimintaan osallistuviin yrittäjiin, joiden tehtäviin kuuluu isännöidä tai emännöidä yhteisen yritystilan toimintaa. Fasilitoijat, muutosvalmentaja, tutkijat ja kouluttajat on mainittu Vyyhti-hankkeen projketisuunnitelmassa, vaikka myöhemmin tätä kohderyhmää ei enää yksilöidä.

Tarve ja siihen kohdennettu tilaisuus Palaute tilaisuudesta 
 Ymmärrys siitä,mikä on hyvä yhteisöjohtaja:

Art of Hosting.

Toimijoiden palaute Art of Hosting on HUB Helsingissä käytetty nimi fasilitoiville menetelmille. Host tarkoittaa yhteisöjohtajaa ja fasilitoijaa. HUB Helsinki on julkaissut aiheesta verkkojulkaisun.
Toimintaympäristön ja kentän näkemyksen tuntemus  Ei aineistoa tai palautetta kokemuksista tai oppimisesta.
 Toimijoiden palaute Host-toiminnan, fasilitoinnin ja yhteisöjohtamisen toimintaympäristö on pristaleinen. Monet Vyyhdin tilaisuudet auttoivat hahmottamaan kentän näkemyksiä ja toiminnan mahdollisuuksia.
Mistä löytää oikeat ihmiset ohjaamaan:

Johdanto pelifasilitointiin

 
Toimintatapojen löytäminen – toimintamalli on uusi:

Fasilitointiartikkelit, toimintamallien kartoitus.

 Ei aineistoa tai palautetta kokemuksista tai oppimisesta.
 Toimijoiden palaute Vyyhti-hanke julkaisu mikrokirjan Yhteistoiminnan rakentajat sekä ääniartikkelin Minä, fasilitaattori . Molemmat ovat käytössä osatoteuttajilla ja verkon kautta kaikilla kiinnostuneilla.

Kaupunginosayhdistysten ja kansalaisjärjestöjen toimijat ja työntekijät

Tarve ja siihen kohdennettu tilaisuus Palaute tilaisuudesta
Kommunikaatiotaidot; uusien kommunikaatiovälineiden ja fasilitoinnin menetelmien oppiminen: Minun tapahtumani, Vyyhtipelit, Sähköiset Jumppakerhot & Facebook kaupunginosatoiminnassa.Yhteistoiminnan rakentajat -mikrokirja.  
Perinteisistä toimintatavoista uusiin toimintamalleihin siirtyminen: Onnelan raportti Yhteispeliä paikallistasolla.Kaupunginosayhdistyksen sähköinen CV & Facebook-sivu tiedottamisen välineenä.Sähköiset Jumppakerhot.Yhteisömanagerointi-artikkelit (Linkola; Blomberg: Siivouspäivä).  
Oman reviirin puolustamisesta yhteistoimintaan; laajempien kokonaisuuksien ymmärtäminen: Vyyhtipeli, Yhteispeliä paikallistasolla -raportti, Yhteistoiminnan rakentajat -mikrokirja, Fasilitointiartikkelit. Sanallista palautetta kaupunginosatoimijoiden Vyyhtipelistä 11.3.2013:

  • Vahingossa tuli juteltua keskeisistä ongelmista, huomattiin yhdessä, että konkreettisiin selviin uudistuksiin ei ole ihan helppo päästä. Upeaa, että uudemmilla joukkueilla oli samanlaiset päämäärät.
  • Kyläjuhlat, laskiaisrieha uudella pulkkamäellä, tapahtumia alueelle!
  • Lisää tällaista.
  • Peli innostaa mm. yhteistoimintaan, hauska tapa saada ajatuksia esiin.

(Palaute kokonaisuudessaan erittäin positiivista.)

Verkostoituminen yhdistysten, yritysten ja ihmisten kesken; myös rahallisen tuen saaminen; toiminta osana alueen liiketoimintaverkostojaArtova & Yrittäjäaamiaiset, Onnelan raportti.Vyyhtipelit Ei aineistoa tai palautetta kokemuksista tai oppimisesta.Vyyhti-peli ks. yllä.
 Kouluttajien palaute Satu Onnela toteutti Vyyhti-hankkeessa selvityksen, joka pureutui kaupunginosatoimijoiden eli kaupunginosayhdistysten ja -liikkeiden verkostoitumiseen eri puolilla Helsinkiä. Selvityksestä löytyy muun muassa vinkkejä siihen, miten erilaiset kaupunginosatoimijat voitaisiin linkittää paremmin toisiinsa ja myös paikallisiin asukkaisiin, yrittäjiin ja muuten alueen palveluita käyttäviin.
Aiempaa laajemman ihmisjoukon saaminen mukaan, joustava osallistumisen mahdollistaminen: Yhteisömanagerointi, Blombergin artikkeli & Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2014-video. Åmanin Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013-video. Verkkonäkyvyys-perehdytykset. Ei aineistoa tai palautetta kokemuksista tai oppimisesta.Vyyhti-peli ks. yllä.
 Kouluttajien palaute: Vyyhdin verkkosivuilla on laaja, kaupunginosatoimijoille suunnattu kooste hankkeen tuloksista ja tuotteista.

Kirjoittaja: Leena Unkari-Virtanen