Vaikuttavuuden synty

Syntyikö Vyyhdin arvoketjussa vaikuttavuutta?

Vaikuttavuuden syntyä eritellään tämän valikon artikkeleissa arvoketjun eri vaiheissa. Keskeisenä näkökulmana tarkastelussa on se, että hankkeen vaikuttavuus tulee varmistaa määrätietoisilla ratkaisuilla kaikissa arvoketjun vaiheissa. Artikkeleissa tavoitteet ja takoitus, resurssit, toiminnot ja tilaisuudet sekä vaikuttavuus pureudetaan Vyyhti-hankkeen ratkaisuihin, jotka liittyvät vaikuttavuuden arviointiin ja turvaamiseen.

arvoketju

Tavoite ja tarkoitus
Vaikuttavuustutkimuksen tutkimuskysymykset perustuvat hankkeen tavoitteisiin. Vyyhti-hanke pyrki edistämään luovan alan verkostoitumista, yrittäjyysosaamista ja yhteistoiminnallisuutta. Hankkeen toimintojen tarkoitus oli edistää tätä tavoitetta. Linkki artikkeliin

Resurssit
Taloudelliset resurssit synnyttävät hankkeen tulokset. Taloudelliset resurssit tekevät mahdolliseksi sen, että hankkeessa on toimijoita, joilla on sopivasti aikaa ja osaamista jotta tavoitteet täyttyvät. Resurssien lisäksi tarvitaan hankkeessa myös toimiva työyhteisö ja toimintakulttuuri.  Linkki artikkeliin

Toiminnot ja tilaisuudet
Vyyhti-hankkeen toimintojen vaikuttavuutta tarkastellaan koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa yleisesti käytetyllä  ”vaikuttavuuden portaikolla”. Vaikuttavuuden arviointi alkaa osallistujien kokemuksista ja oppimisesta.
Linkki artikkeliin

Vaikuttavuus
”Vaikuttavuuden portaikon” ylemmillä askelmilla pohditaan, oliko toiminnoilla vaikutuksia osallistujien toimintaan. Lopuksi kysytään, mitä laajempia vaikutuksia hankkeella voisi olla. Linkki artikkeliin