Oppiminen

Hankkeessa vaikuttavuus syntyy monimutkaisessa prosessissa. Vyyhti-hankkeen  vaikuttavuustutkimuksessa koulutusten vaikuttavuuden arvioinnissa usein käytettyyn vaikuttavuuden portaikkoon liitetään viides porras. Tällä portaalla tarkastellaan, minkälaista oppimista tapahtui hanketyön suunnittelussa ja toteutuksessa,Vyyhdille ominaisessa toimialarajat ylittävässä verkostoimaisessa toiminnassa ja Vyyhti-hankkeen toteuttamassa jatkuvassa itsearvioinnissa.

12 Vyyhtimäistä hankeaskelta 
Vyyhti-hankkeessa rakennettiin avointa, verkostoituvaaa ja innovatiivista toimintakulttuuria. Missä onnistuttiin, missä ei? Mitä Vyyhdistä voisi oppia seuraavia hankkeita varten?
Linkki artikkeliin

Ideamarkkinat
Vyyhti muodosti hankekauden alusta lähtien avoimen innovaatio- ja luomisverkoston. Vyyhti toimi verkostossa välittäjänä, joka kutsui toimijoita – hankkeeseen ja sen tilaisuuksiin osallistuneita – hyödyntämään verkostossa kehiteltyjä uusia toimintatapoja ja innovaatioita. Siksi Vyyhdin toimintoja tarkastellaan ideamarkkinoina, joilla on omat erityiset haasteensa. Mitä ne olivat? Miten Vyyhti toimi ideamarkkinoiden välittäjänä? Lue lisää!
Linkki artikkeliin

Arvioinnin arviointi
Arviointi on jokaisen hankkeen velvoite. Lisäksi Vyyhdin projektisuunnitelmassa annettiin erityinen painoarvo jatkuvalle itsearvioinnille, jolla hankkeen toimintaa kehitettiin. Mitä Vyyhdissä tehtiin? Kohtasivatko nämä erilaiset arviointikäytänteet?
Linkki artikkeliin

Vaikuttavuustarina
Metropolian lehtori Leena Björkqvist opetti Vyyhti-hankkeessa omaan osaamisen kuvaamista ePortfolion avulla. Miten tämä kehittämistehtävä vaikutti Leenan omaan ammatilliseen toimintaan?
Linkki artikkeliin