Resurssit

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen ja toivotun vaikuttavuuden syntyminen edellyttää sopivia resursseja. Resursseiksi ymmärretään Vyyhti-hankkeen vaikuttavuustutkimuksessa taloudellisten resurssien lisäksi myös hankkeessa käytetty työaika ja toimijoiden osaaminen. Näiden varassa syntyy sekä hankkeen tuotos että tuotoksen laadukkuus.

Vyyhti-hankkeen vaikuttavuustutkimukseen ei sisälly taloudellisten resurssien ja tulosten yhteyden tarkastelua, esimerkiksi panos-tuotos-analyysia. Osaamisen ja käytetyn ajan analyysit punoutuvat mukaan osatoteuttajien Metropolian, Helka ry.n ja HUB Helsingin osuuksien tarkasteluun sekä Vyyhdin arvoketjun ja vaikuttavuuden analyysiin.

Vyyhti lukuina ja tekoina

Ylivoimaisesti suurin kuluerä oli henkilöstökustannukset:

Vyyhti-hankkeen päätoteuttaja oli Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka myös käytti suurimman osan esimerkiksi henkilöstökuluista:

 

 

Kirjoittaja: Leena Unkari-Virtanen